Jobs @ CAII

ตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัคร
 

1. นักวิจัย ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ธุรกิจ และสังคม
2. ผู้ช่วยนักวิจัย

3. เจ้าหน้าที่ด้านข้อมูล และการสำรวจข้อมูล

บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด
ดำเนินงานด้านการให้คำปรึกษา/ วิจัยธุรกิจ และอุตสาหกรรม

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ : ผู้ช่วยนักวิจัย / นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ด้านข้อมูล

ลักษณะงาน : งานประจำ และงาน Part Time

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิ ปริญญาตรี-โท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถิติประยุกต์ ข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น
 • เปิดรับสมัครทั้ง ชาย และ หญิง  อายุ  23 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์  หรือเรียนในสาขาที่ตรงกับงานด้านการวิจัย การสำรวจ และการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงเศรษฐกิจ และเชิงสังคม
 • มีความสามารถในการค้นหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และ การวิเคราะห์ข้อมูล
 • สามารถเขียนรายงานการวิจัยได้  (สำหรับตำแหน่งนักวิจัย)
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านการวิเคราะห์และการทำรายงานได้ดี (เช่น SPSS, Excel, PowerPoints หรือโปรแกรมประมวลผลอื่นๆ)
 • มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบการวิเคราะห์ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สถานที่ปฎิบัติงาน : ถนนพัฒนาการ ซอย 41, แขวง/เขต สวนหลวง
 • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
 • จำนวนที่รับ : หลายตำแหน่ง
 • เงินเดือน : ตามความสามารถ

รายละเอียดเพิ่มเติม: สนใจในตำแหน่งงานสามารถสมัครด้วยตนเอง และพร้อมเข้ารับการสอบข้อเขียนของบริษัทฯ หรือสมัครทางไปรษณีย์ และ Email โดยแนบเอกสารในการสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • ประวัติส่วนตัว และประสบการณ์การทำงาน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว ( 1 รูป )
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน

วิธีการสมัคร : สมัครโดยตรงที่   บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด
                   61/2 ถนนพัฒนาการ ซอย 41 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
                                           ติดต่อหมายเลข 02 362-6324-5 แฟ็กซ์ 02-362-6337
                                                  อีเมล์  administration@caii-thailand.com